Senaste Nytt

muSR.se är online !!!

Välkommen till den Svenska sidan för Muon Spin Spektroskopi (μ+SR)

Den här hemsidan är dedikerad till att på Svenska sprida kunskapen om den experimentalla mätmetoden muon-spin spektroskopi eller muon-spin rotation/relaxation (μ+SR). Tanken är att inom en snart framtid skall Du här kunna ladda ned introduktions-information till tekniken, kunna lära Dig hur Du skall gå till väga för att få mättid samt hitta en lokal Svensk expert i närheten av ditt eget universitet. Just nu uppdateras hemsidan så besök oss gärna ofta under 2015!

För ISMS-Sveriges Räkning
Dr. Martin Månsson, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)